www.pukinparta.net
Edellinen Seuraava Pystykiurunkannus - Corydalis solida
Pikkukuvat Emäkkikasvit - Fumariaceae
Pystykiurunkannus - Corydalis solida

Säkylä - 29.04.2008