www.pukinparta.net

21.10.2008 muuttuneet kasvikuvat

Kangasajuruoho
Keltaängelmä
Keltamo
Ketohanhikki
Ketoneilikka
Kielo
Luhtavuohennokka
Metsäkurjenpolvi
Peltohanhikki
Pietaryrtti
Piharatamo
Punasolmukki
Rantakukka
Rohtoraunioyrtti
Särmäkuisma
Valkomesikkä
Valkopeippi